पाँच बर्ष पछि नेताको प्रतिक्रिया व्याख्यात्मक घोषणा यस्तो रह्यो !-एमसीसी सफल भयो भने–यो बिकास आयोजना मात्र रहेछ, कुरा बुझ्न र बुझाउन समय लाग्यो ठिक निर्णय गरिएछ ! शंका गरे जस्तै केही तलमाथी भए !शिबरात्रीको बेला हल्का यस्तो तानेको बेला परेछ,अब एमसीसीमा यस्तो सम्झौता गरिदैन !

पाँच बर्ष पछि नेताको प्रतिक्रिया व्याख्यात्मक घोषणा यस्तो रह्यो !-एमसीसी सफल भयो भने–यो बिकास आयोजना मात्र रहेछ, कुरा बुझ्न र बुझाउन समय लाग्यो ठिक निर्णय गरिएछ ! शंका गरे जस्तै केही तलमाथी भए !शिबरात्रीको बेला हल्का यस्तो तानेको बेला परेछ,अब एमसीसीमा यस्तो सम्झौता गरिदैन !

पाँच बर्ष पछि नेताको प्रतिक्रिया व्याख्यात्मक घोषणा यस्तो रह्यो !-एमसीसी सफल भयो भने–यो बिकास आयोजना मात्र रहेछ, कुरा बुझ्न र बुझाउन समय लाग्यो ठिक निर्णय गरिएछ ! शंका गरे जस्तै केही तलमाथी भए !शिबरात्रीको बेला हल्का यस्तो तानेको बेला परेछ,अब एमसीसीमा यस्तो सम्झौता गरिदैन !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *